Rekrutacja

Rekrutacja na studia III stopnia

na studia III stopnia 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna SD ogłasza 
Rekrutację na studia III stopnia

w języku polskim w semestrze zimowym 2017 / 2018

w następujących dyscyplinach:

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
  • BIOCYBERNETYKA i INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
  • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 
15 września 2017 r., (piątek)

o godz. 12.00 
w sali 119 Rady Wydziału

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół, którzy posiadają dyplom magistra inżyniera (lub równoważny) oraz - jeśli kandydują na studia stacjonarne - uzyskali ocenę ukończenia studiów co najmniej 4.0 lub posiadają znaczący dorobek naukowy.