Studia

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Mechatroniki prowadzone są w języku polskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Limit miejsc w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 wynosi: stacjonarne 27, niestacjonarne 3.

W następujących dyscyplinach:

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
  • BIOCYBERNETYKA i INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
  • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

Szczegóły działalności dydaktycznej i naukowej Kadry Wydziału znajdują się w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

http://repo.bg.pw.edu.pl