Ministra NiSzW

Termin składania Wniosków

Wnioski o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018 przyjmowane będą do 15 września 2017 r. w Dziekanacie Wydziału pok.122