Seminarium doktoranckie w roku ak. 2017/2018

Pierwsze Seminarium doktoranckie w roku akad. 2017/2018 odbędzie się w drugiej połowie października.